אדם שלטים בע״מ

מפעל ומשרדים מועצה אזורית מגידו

טלפון. 04-8415633

פקס. 04-8421366

מייל. office@adamsign.co.il

כתובת למשלוח דואר ת.ד. 25305 חיפה, מיקוד 3125301